Afdruk

Uitgever

HIPVILLAGE - Firma met een kapitaal van € 5000,00
21 RUE DU CHATEAU
38880 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
Tel: 06 72 14 23 01
Email : contact@hipvillage.fr
Siretnummer: 809823792
NAF-code: 4619B

Hoofdredacteur

Christine BLANC

Fotoverantwoording

:

www.camping-4saisons.fr/
www.shutterstock.com

Productie van de website:

De website www.camping-4saisons.fr/ is geproduceerd door de firma Gefigram - 815 Av. Pierre Brossolette, Z.A. Pont de Lorgues - 83300 Draguignan
Tel: 04 94 50 60 90 - www.gefigram.net

Webhosting:

De hosting van de website www.camping-4saisons.fr/ wordt verzorgd door de firma Gefigram - 815 Av. Pierre Brossolette, Z.A. Pont de Lorgues - 83300 Draguignan
Tel: 04 94 50 60 90 - www.gefigram.net

Bescherming persoonsgegevens

Conform de Franse wet nr. 78-17 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheid van 06 januari 1978, beschikt de internetgebruiker over een recht op inzage, wijziging en verwijdering van de nominatieve gegevens die op de gebruiker betrekking hebben en kan de gebruiker dit recht op ieder moment uitoefenen door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van HIPVILLAGE, die zich verplicht de vertrouwelijkheid van de nominatieve gegevens van de internetgebruikers te waarborgen.

Auteursrecht

De Website is een intellectuele creatie in de zin van de Franse wetsartikelen 111.1 en daaropvolgende artikelen van de Code betreffende het intellectuele eigendom.
Het geheel van beschikbare elementen op de Website, met name de foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, bewegende beelden, al dan niet met geluid, evenals alle intellectuele creaties die in de Website geïntegreerd zijn, zijn het eigendom van HIPVILLAGE of van derden die HIPVILLAGE het recht hebben verleend deze te gebruiken.
Iedere reproductie, weergave, aanpassing, wijziging en ieder gebruik, ongeacht de procedure of het gebruikte medium, van de gehele of een gedeelte van de website www.camping-4saisons.fr/ zonder voorafgaande toestemming van HIPVILLAGE, is strikt verboden en zal worden aangemerkt als fraude.
HIPVILLAGE is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade en met name voor materieel verlies, verlies van gegevens of financiële schade die voort kan vloeien uit de internetverbinding of door het gebruik van de Website of van de informatie die op de Website staat vermeld.
De website www.camping-4saisons.fr/ kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige andere site waar u toegang tot heeft verkregen via onze website en wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, het functioneren of de toegang tot deze sites.

Consumer dispute mediation process

In accordance with the provisions of the French Consumer Code concerning consumer dispute mediation processes, customers have the right to use the ombudsman services suggested by camping les 4 saisons free of charge.
Proposed Consumer Law ombudsman service is MEDICYS.

  • Contact: website : www.medicys.fr ;

  • By post : MEDICYS – Centre de Médiation et Règlement amiable des huissiers de justice - 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Paris